PCBO

PCBO Leeuwarden e.o. is de overkoepelende stichting die het onderwijs faciliteert, ondersteunt, stimuleert en bestuurt van 16 sterke basisscholen en/of Integrale Kindcentra. Onze scholen en IKC’s staan in of bij alle wijken van Leeuwarden en in Stiens, Wurdum, Grou, Akkrum en Aldeboarn. In elke school werken professionele onderwijsmensen met passie en betrokkenheid aan kennis, vorming en vaardigheden en daarmee aan de talenten van ieder kind.

Centrale Dienst van het PCBO versterkt de scholen en hun leerkrachten daarbij op allerlei terreinen:

  • met gebouwonderhoud en -beheer,
  • met support op financieel, ICT- en HR-gebied,
  • met expertise als het gaat om zaken als onderwijskwaliteit en innovatie, deskundigheidsbevordering en pedagogische uitgangspunten en vraagstukken. 

PCBO-scholen werken vanuit een christelijke identiteit, waarbij geldt dat alle scholen en kindcentra een open karakter hebben. Kinderen uit gezinnen met andere of niet religieuze achtergronden zijn welkom en we vinden het een voorrecht om met kinderen en ouders uit verschillende culturen samen te werken. Diversiteit is er en ieder kind wordt bij naam gekend vanuit oprechte aandacht. Zo leven en leren we samen.

Onze bijna 160 jaar jonge organisatie groeit nog elke dag als het gaat om onderwijskwaliteit en innovatie!

PCBO Leeuwarden eo
Postadres:
Postbus 1090
8900 CB Leeuwarden

Bezoekadres:
Margaretha de Heerstraat 2
8921 AK Leeuwarden
T: 058 213 03 50
E: info@pcboleeuwarden.nl